Akademija organske stočarske proizvodnje

Od 07.09.-20.09.2009. u Dresdenu, Njemačka, u organizaciji NVO Ekoconnect-a i Universiteta u Kazel-u, održana je ljetna Akademija organske stočarske proizvodnje. Dva naša člana (Bojan Maran i Miljan Erbez) u okviru Mendelovog Univerziteta iz Brna, su uspješno prošli ovo školovanje, za koje su dobili i sertifikate. http://www.ekoconnect.org