Rural Tourism: potentials and economic opportunities (GIZ)

– Seminar i studijska posjeta Biosphere Reserve Rhoen – Septembar 23– 28, 2013 – Njemačka Ciljevi i sadržaji stručnog seminara i studijskih posjeta bili su dizajnirani da se integrišu najbolje prakse u Evropi i Nemačkoj sa programima i inicijativama u zemljama Jugoistočne Evrope,koji su se razvili tokom poslednjih godina , kada je u putanju razvoj Read more about Rural Tourism: potentials and economic opportunities (GIZ)[…]