„Kvalitet usluga i Uspješna MSP“ 31.10. – 01.11.2013.

Udruženje agronoma i turizmologa Republike Srpske – RADAučestovalo je na Međunarodnom seminaru koji je organizovan od strane LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, ŽENEVA , Univerziteta Mančester Metropolitan i Univerziteta za Poslovne Studije.Razgovaralo se o kvalitetu usluga uz praktične studije slučaja.Raspravljalo se o odnosima prema međunarodnim klijentima , gdje su se navodili razni primjeri.Takođe analizirala Read more about „Kvalitet usluga i Uspješna MSP“ 31.10. – 01.11.2013.[…]