Exchange week Czech Republic 2014

Naši predstavnici Marina Savić, Uroš Šušak i Mladen Čučak, prisustvuju od 24.07.-04.05.2014. godine na jednoj od tradicionalnih manifestacija u okviru aktivnosti Internacionalnog Udruženja studenata poljoprivrede IAAS. Naime, IAAS svake godine organizuje razmjene sa studentima iz zemalja okruženja, ali i šire. Razmjene su se pokazale kao idealna prilika za umrežavanje stručnjaka poljoprivrednih i srodnih nauka, a Read more about Exchange week Czech Republic 2014[…]