Usvojen Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine

Usvojen Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine

Dana 4. januara 2018. godine Vijeće Ministara usvojilo je Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine.

U okviru kampanje civilnog društva za usvajanje i implementaciju Strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine, Asocijacija za ruralni razvoj-ARD u saradnji sa USAID/Sweden FARMA II projektom učestvovala je u konsultativnom procesu civilnog, javnog i privatnog sektora u pravcu definisanja strateških prioriteta, potreba i izazova za period 2017-2021. godine u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja za sektore voćarstva, povrtarstva, stočarstva, pčelarstva, ljekovitog i aromatičnog bilja.

Uz učešće 111 različitih stakeholdera (poljoprivredih proizvođača, prerađivača i javnog sektora) razrađeno je 14 zagovaračkih akcionih planova za definisane strateške ciljeve i 42 prioriteta koji su gotovo u cjelosti uvršteni u nacrt SPRR BiH.

Usvajanjem SPRR BiH biće siguran pristup fondovima Evropske unije i dobijanje, za početak, 30 miliona evra bespovratnih sredstava koja će biti iskorištena isključivo za ruralni razvoj, dok će Strateški plan osigurati široki okvir za postepeno usklađivanje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u BiH sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije.

Tim Asocijacije za ruralni razvoj se zahvaljuje svim učesnicima konsultativnog procesa na učešću i podršci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.