BiH dat rok za usvajanje nacionalnog akcionog plana za obnovljivu energiju

Sekretarijat Regionalne energetske zajednice u Beču u utorak (24. februar 2015.) je uputio formalni zahtjev Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji da usvoje i predaju svoje nacionalne akcione planove za obnovljivu energiju (NREAP).


To je jedan od ključnih zahtjeva Direktive 2009/28/EC o unapređenju korišćenja energije iz obnovljivih izvora, koje je usvojilo Ministarsko vijeće Regionalne energetske zajednice 2012. godine.

Ako navedene zemlje ne bi u roku od dva mjeseca postupile po ovom zahtjevu i dostavile popis mjera kojima će osigurati potpunu usklađenost sa svojim obavezama, Sekretarijat bi mogao te slučajeve kršenja predati na odlučivanje Ministarskom vijeću kao primjer kršenja Zakona Energetske zajednice od strane članica.

Sekretarijat je prethodno dostavio svoje mišljenje vlastima u BiH kao drugostepeni pokušaj rješavanja spora u skladu s članom 90. Sporazuma Energetske zajednice.

Prema usvojenoj Direktivi, svaka članica zajednice mora odrediti i poštovati obavezujuće ciljeve potrošnje energije iz obnovljivih izvora do 2020.

Nacionalni akcioni planovi za obnovljivu energiju moraju navesti ciljeve po najvažnijim sektorima generacije i potrošnje energije i sadržavati detaljne mjere kojima će se ti ciljevi postići i bez njih neće biti moguće postići ukupni cilj.

Ovim povodom Fondacija CPI, Centar za zastupanje građanskih interesa, poziva bh. vlasti da sa velikom ozbiljnošću i pravovremeno pristupe rješavanju ovog problema.

– U vremenima velikih energetskih i geostrateških promjena nerazvijanje i nekorištenje obnovljivih i održivih izvora energije izaziva veću izloženost globalnim promjenama i rizicima u decenijama koje dolaze – saopćeno je iz Fondacije CPI.

Izvor: Klix

Leave a Reply

Your email address will not be published.