December 20, 2014

Postani član

10734242_714750645266590_7089285144800838953_n

Danas Udruženje broji više od 50 članova, studenata, profesionalaca i drugih zainteresovanih u poljoprivredu, ruralni razvoj, turizam, organsku poljolprivredu,ekologiju, hranu i ljepote naše zemlje. Naši članovi su doktori nauka, magistri, inžinjeri, takođe studenti sa zavidnim internacionalnim iskustvom. Kako Udruženje konstantno širi svoje aktivnosti, članstvo je otvorenog tipa i svaki novi član je dobrodošao.

Udruženje želi održavati redovne kontakte sa članovima, u cilju održavanja i daljeg razvijanja kvalitetnih  veza, ali i pokretanja novih aktivnosti i povremenih okupljanja članstva. Članovi će biti kontaktirani na redovnoj bazi, kako bismo bili u prilici održavati bazu podataka sa svježim informacijama.

Izrada nove baze podataka je u toku, te molimo sve članove da odgovore na upite koji će im uskoro biti poslani. Kada se baza podataka kompletira, biće postavljena na RADA web stranicu, kako bi bila dostupna svim članovima. Također, molimo sve članove da nam ubuduće prijave sve eventualne promjene u podacima, čim se neka promjena desi (adresa, telefon, posao i sl.).

Kako postati član Udruženja RADA?

Prema Statutu Udruženja RADA (član 13. – član 18.), članstvo u Udruženje ce biti u skladu sa odlukom upravnog odbora.

Vrste članstva:

 • Aktivni član, osoba koja se bavi aktivnostima povezanim ciljem rada Udruženje, IMA pravo glasa;
 • Interesni član, pravno ili fizičko lice koje je zainteresovano za obavljanje neke poslovne aktivnosti sa Udruženje RADA NEMA pravo glasa;
 • Počasni član, osoba od poštovanja zbog njgovog/njenog znanja ili iskustva, a koja će na neki naćin pomoći u radu Udruženje, NEMA pravo glasa.

Prava aktivnih članova Udruženje su:

 • da biraju i budu birani u organe Udruženje,
 • da učestvuju u radu i upoznaju se sa radom Udruženje,
 • da prisustvuju sjednicama Skupštine,Upravnog i Nadzornog odbora,
 • da daju svoje prijedloge i sugestije u pogledu rada i poboljšanja u radu Udruženje i
 • 2/3 članova Udruženje može sazvati sastanak Skupštine u slučaju potrebe.

Dodatne pogodnosti za članove Udruženja

 • Svaki član će dobiti pristup redovno ažuriranoj bazi podataka članstva radi lakšeg održavanja veza, uspostavljanja potencijalnih poslovnih kontakata, i sl.;
 • Svaki član će redovno biti obaviještavan o dešavanjima u Udruženju, novim projektima i aktivnostima, okupljanjima članstva, te drugim korisnim informacijama kao što su prilike za obrazovanje, seminare i treninge, posao i sl. putem web stranice i e-mailova;
 • Svaki član će dobiti mogućnost da besplatno reklamira svoju organizaciju, firmu ili privatni biznis na web stranici Udruženja.

Nakon što preuzmete obrazc za članstvo, te isti proslijedite na e-mail: uatrada@uatrada.com, dobićete potvrdu o članstvu i ostale instrukcije.

preuzmi

IZJAVA O RAVNOPRAVNOSTI UČEŠĆA U AFIRMATIVNIM AKTIVNOSTIMA

“Organizacija je posvećena obezbjeđenju mogućnosti ravnopravnog učešća bez obzira na rasu, boju kože, religiju, pol, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili bilo koji drugi zaštićeni status u odnosu na zapošljavanje, napredovanje, obuku, unapređenje i druge uslove učešće u našem radu. Ova politika je u skladu sa važećim državnim i lokalnim zakonima koji regulišu nediskriminacije.
Organizacija poštuje ljude različitog porijekla, radi na stvaranju otvorene atmosfere poverenja, poštenja i poštovanja. Uznemiravanja ili diskriminacije bilo koje vrste – uključujući i one koje uključuju rasu, boju kože, veru, pol, starost, nacionalne pripadnosti, državljanstva, injvalidnost, seksualnu orijentaciju ili bilo koji drugi zaštićeni status – je neprihvatljivo. Ovaj princip se odnosi na sve aspekte učešća u radu organizacije, uključujući odabir, angažovanje, transfer, promociju, obuku, otpuštanje i prestanak članstva. “

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.